Rozpoczęcie współpracy

Rozpoczęcie współpracy

Wyboru optymalnego pakietu oferowanych usług dokonujemy po analizie potrzeb zgłaszanych przez Zleceniodawcę i w oparciu o nasze doświadczenie. Wynagrodzenie za świadczoną usługę zostaje każdorazowo ustalone w trakcie indywidualnych negocjacji, jako wypadkowa:

  • skali działalności,
  • różnorodności i stopnia skomplikowania operacji gospodarczych,
  • rodzaju prowadzonej ewidencji księgowo-podatkowej,
  • ilości dokumentów,
  • liczby osób i formy ich zatrudnienia,
  • oczekiwań w zakresie częstotliwości i rodzajów raportów.

Usługi świadczymy w formie pełnego outsourcingu, a także na życzenie Klienta - w Jego siedzibie, wykorzystując sprzęt komputerowy i oprogramowanie Zleceniodawcy. W swojej pracy posługujemy się systemami finansowo-księgowymi oraz płacowymi znanych firm tj. Comarch (CDN Optima), Insert (Rewizor GT) oraz Sage (System Symfonia). Po zawarciu umowy przeprowadzamy audyt oceniający poprawność i jakość merytoryczną dokumentacji, stanowiącej punkt wyjścia do realizacji zlecenia. Na tej podstawie każdemu klientowi przedstawiamy szczegółowy plan realizacji usług i uzgadniamy wspólnie harmonogram jej wykonania.

Gwarantujemy całkowitą poufność w zakresie przekazywanych nam informacji przez cały czas trwania współpracy, jak i po jej zakończeniu.