Usługi księgowe

DEWIZA Biuro Rachunkowe ofertuje pełny zakres usług klasycznego biura rachunkowego, z zakresu rachunkowości, podatków, obsługi kadrowo-płacowej i szeroko rozumianych finansów (patrz link: 'szczegółowy zakres usług'), dla wszystkich rodzajów spółek handlowych, spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Świadczymy usługi m.in. w następujących obszarach:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i ksiąg podatkowych (rachunkowość pełna),
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
  • obsługa kadrowa i płacowa w pełnym zakresie,
  • sprawozdawczość finansowa (jednostkowa oraz skonsolidowana), sprawozdawczość podatkowa oraz statystyczna, w tym specyficzna sprawozdawczość wg wymogów instytucji finansowych oraz publicznych, wsparcie w przygotowaniu części finansowej do wniosków unijnych,
  • sprawozdawczość, rachunkowość zarządcza oraz controlling, doradztwo gospodarcze,
  • nadzór finansowo-księgowy - usługa polegająca na stałym lub tymczasowym nadzorze nad pracą zespołu księgowej i/lub weryfikacją danych finansowych, w uzgodnionym zakresie i na specjalne zlecenia w celu wsparcia nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółki. Usługa kierowana do: osób lub firm rozpoczynających działalności gospodarczą, firm dokonujących zmian w organizacji wewnętrznej, strukturze własności, sytuacji wynikających z wysokiej rotacji osób w zespole księgowym, sytuacji losowych i innych,
  • pozostałe usługi finansowo-księgowe (organizacja pracy zespołu finansowo-księgowego)

Dodatkowo oferujemy przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie w ich biznesie, daleko wykraczające ponad działalność samego biura rachunkowego. Pełnimy rolę indywidualnego doradcy biznesowego (j.włoski: commercialista), którego zadaniem jest wsparcie przedsiębiorcy, dostarczanie odpowiedzi i możliwych rozwiązań problemów na pograniczu finansów, rachunkowości, podatków i szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

 

W ramach DEWIZA Kancelaria Prawa Finansowego współpracujemy z prawnikami, radcami prawnymi, doradcą podatkowym, doradcą inwestycyjnym, biegłym rewidentem oraz notariuszem, dlatego oferujemy interdyscyplinarne wspracie i obsługę dla firm, spełniające oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Ofertę kierujemy do przedsiębiorców oraz spółek na każdym etapie rozwoju biznesu, również przy zakładaniu działalności, przekształceniach firm os.fizycznych lub spółek oraz przy likwidacji działalności. Również przygotowujemy firmy do audytów i kontroli organów zewnętrznych. 

 

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Aby sprostać oczekiwaniom każdego klienta, przed podjęciem jakichkolwiek czynności rozpoznajemy potrzeby klienta (konfrontujemy je z przepisami prawa i najlepszymi praktykami), identyfikujemy elementy kluczowe do wykonania w pierwszej kolejności, uzgadniamy zakres prac niezbędnych do wykonania i prace dodatkowe na życzenie klienta, ustalamy harmonogram i czas niezbędny na realizację poszczególnych etapów prac. 

 

Stawki ustalamy indywidualnie, w drodze negocjacji. Usługi wykonujemy w siedzibie Biura Rachunkowego DEWIZA, w siedzibie klienta lub w innym miejscu wskazanym przez klienta.

 

Zapraszamy do kontaktu.