Historia działalności

DEWIZA Kancelaria Prawa Finansowego jest firmą rodzinną.
Pomysł o założeniu biura rachunkowego zrodził się w roku 1998, w odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie ze strony małych i średnich podmiotów gospodarczych na terenie Gliwic i okolic, których służby księgowe i wewnętrzna organizacja nie mogły sprostać stale zmieniającym się i rosnącym wymaganiom stawianym przez przepisy ustaw,  rozporządzeń i interpretacji przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości.
Do roku 2013 biuro rachunkowe funkcjonowało w formie jednoosobowej działalności gospodardzej, od 2014 roku w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą DEWIZA Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o.
 
Tadeusz Doros działający pod firmą DEWIZA w Gliwicach prawie 20 lat, obecnie jako prezes spółki z o.o., odpowiedzialny jest za nadzór nad Spółką oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Klientów. Właściciel posiada licencję Ministerstwa Finansów nr 12284/99 oraz ponad 30 letnie doświadcznie zawodowe w dziedzinie rachunkowości i podatków, które zdobywał wykonując zawód zarówno jako samodzielny, licencjonowany ksiegowy w ramach własnej działalności gospodarczą, jako członek służb księgowych w firmach państwowych i prywatnych, członek zarządów i prokurent spółek prywatnych, współwłaściciel Spółek kapitałowych oraz jako zewnętrzny ekspert (doradca) w sprawach finansowo-księgowych w spółkach prywatnych.
 
Drugim wspólnikiem spółki jest Bartosz Doros, biegły rewident i biegły sądowy z dziedziny rachunkowości, finansów i podatków. Bartosz Doros koncentruje działania głównie w obszarze badań sprawozdań finansowych, ale również zajmuje się opiniowaniem połączeń i przekształceń spółek, oraz innymi działaniami w obszarze wsparcia procesów reorganizacji podmiotów gospodarczych.