Badanie sprawozdania finansowego

Przegląd i badanie sprawozdań finansowych to jedna z kluczowych usług spółki partnerskiej DEWIZA Audyt Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jasna 31B pokój 114, reprezentowanej przez biegłych rewidentów - Bartosza Doros oraz Annę Pawlak.
 
Bezpośrednio po podpisaniu umowy z Klientem przeprowadzamy badanie wstępne. Jego celem jest dokonanie konsultacji, dotyczących problemów ewidencyjnych i podatkowych, zgłoszonych przez Klientów. Współpraca w tym zakresie kontynuowana jest aż do momentu zakończenia zlecenia. Badanie przeprowadzane jest zgodnie z harmonogramem uzgodnionym w trakcie podpisania umowy.
 
Celem badania jest przygotowanie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem. W tych dokumentach stwierdza się czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.
 
W wyniku przeprowadzonej rewizji ksiąg Zleceniodawca otrzymuje 'Sprawozdanie z badania' oraz list dla Zarządu w sprawie zidentyfkowanych nieprawidłowości z propozycjami rekomendacji zmian. Treść sprawozdania z badania jest upubliczniana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
Zasady przeprowadzania audytu są określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i w ustawie z dnia 06 czerwca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.