Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny wywodzi się z kontroli wewnętrznej funkcjonującej w przedsiębiorstwach. Zadaniem kontrolera jest analizowanie wydarzeń lub transakcji, które miały miejsce. Tymczasem rolą audytu wewnętrznego jest doradzanie w procesach zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania nieprawidłowościom. Przyczyny zmian roli Audytu Wewnętrznego są następujące:
- organizacje działają w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym;
- ich działalności towarzyszą coraz liczniejsze ryzyka;
- w coraz większym stopniu kierownictwo jest rozliczane z polityki efektywnego zarządzania ryzykiem gospodarczym;
- udziałowcy, inwestorzy, regulatorzy często nie akceptują pogorszenia wyników firmy, wynikającego ze zdarzeń, które powinny być kontrolowane przez kierownictwo.
 
Dlatego właśnie przedsiębiorstwa sięgają po audyt wewnętrzny. W ten sposób mogą sprawdzić, czy procedury zarządzania ryzykiem i ogólne systemy kontroli wewnętrznej są adekwatne do ryzyka towarzyszącego działalności organizacji. Sprawnie działająca komórka audytu wewnętrznego w przedsiebiorstwie oznacza wymierne korzyści:
- wdrożenie racjonalnych, efektywnych procedur wewnętrznych oraz usprawnianie procesów gospodarczych
zmiany nieefektywnych rozwiązań;
- uniknięcie/ograniczenie potencjalnych strat, mogących powstać w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk, jeśli nie ma odpowiednich procedur kontrolnych kontrolnych;
- pomoc kierownictwu w sprawowaniu efektywnej kontroli nad przedsiębiorstwem.
 
DEWIZA Audyt Sp. z o.o. i współpracujacy specjaliści z realizują projekty z zakresu audytu wewnętrznego dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego. Nasza pomoc obejmuję między innymi:
- ocenę ryzyk, efektywności procesów zarządzania ryzykiem, wybieramy rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem, audytujemy procesy gospodarcze oraz przekazujemy wiedzę
- zapewnienie jakości – porównujemy działalność komórek audytu wewnętrznego z istniejącymi standardami, wyznaczonymi celami i najlepszymi praktykami;
- outsourcing – prowadzimy prace z zakresu audytu wewnętrznego;
- teaming – prowadzimy prace z zakresu audytu wewnętrznego razem z zespołem Klienta;
- realizacja wybranych projektów – prowadzimy ściśle określone projekty z zakresu audytu wewnętrznego, np. analizujemy wybrane inwestycje pod kątem zgodności z procedurami przetargowymi, analizujemy procedury zakupowe;
- doradztwo w zakresie ryzyk i procesów – przeglądamy procedury kontroli wewnętrznej, prowadzimy projekty dotyczące wybranych procesów;
- partnerstwo strategiczne – wspólnie z kierownictwem Klienta wypracowujemy innowacyjne rozwiązania zarządzania ryzykiem i określamy strategię dla audytu wewnętrznego.
 
Zapraszamy do kontaktu.