Audyt podatkowy

Wykonujemy audyty podatkowe (VAT, CIT, podatek akcyzowy, podatki lokalne, pozostałe podatki) w spółkach prawa handlowego oraz przeglądy dokumentacji podatkowej w firmach osób fizycznych, w ściśle uzgodnionym ze zleceniodawcą czasie i zakresie, w celu zidentyfikowania i/lub wypowiedzenia się na temat konkretnych ryzyk i możliwości ich ograniczenia lub pełnego zapobieżenia.
 
Prace wykonujemy:  
- w celu przygotowania spółek do potencjalnych kontroli podatkowych,
 
- przed badaniem sprawozdania finansowego,
 
- przed i w trakcie starania się przedsiębiorców o finansownie działalnosci (ze strony banków, partnerów biznesowych, z funduszy różnego rodzaju),
 
- w celu dokonania niezależnej oceny istniejącego ryzyka podatkowego w spółce lub firmie os.fizycznej oraz jego przedstawienia przedsiębiorcom w sposób bezstronny, niezależny, w oparciu o fachową wiedzę i praktyczne doświadczenie specjalistów (doradca podatkowy, prawnik oraz biegły rewident), z możliwością wysunięcia propozycji dalszych, zalecanych przez nas działań,
 
- na indywidualne zlecenia przedsiębiorców.